Авто Испитен Центар - Скопје

За Авто Испитен Центар - Скопје

Авто Испитен Центар - Скопје организира и спроведува испити за возачи ...

Потребни документи

Потребни документи и критериуми за пријавување и полагање на возачки испит.

Резултати од испити

Приказ на резултати од одржани испити во Авто Испитен Центар.